BẢNG GIÁ ÁO THUN – GIÁ RẺ
(Áp dụng từ ngày 01/10/2019)
CHẤT LIỆU SỐ LƯỢNG ÁO CỔ TRÒN ÁO CỔ TRỤ ÁO CỔ SƠ MI CAO CẤP
 – Cotton PE  20-30 70,000 80,000 85,000
 – Cá sấu PE 2 chiều  40-50 60,000 70,000 75,000
 – Thun mè 2 chiều 60-70 55,000 65,000 70,000
 – Thun lạnh thể thao 2 chiều 80-120 53,000 63,000 68,000
  130-200 50,000 60,000 65,000
  300-500 45,000 55,000 60,000
BẢNG GIÁ ÁO THUN – GIÁ TRUNG CẤP
(Áp dụng từ ngày 01/10/2019)
CHẤT LIỆU SỐ LƯỢNG ÁO CỔ TRÒN ÁO CỔ TRỤ ÁO CỔ SƠ MI CAO CẤP
 – Vải cá mập PE  20-30 85,000 95,000 100,000
– Cá sấu PE 4 chiều 40-50 75,000 85,000 90,000
– Cotton 65/35 2 chiều 60-70 70,000 80,000 85,000
– Thun mè 4 chiều 80-120 65,000 75,000 80,000
– Thun lạnh thể thao 4 chiều 130-200 60,000 70,000 75,000
  300-500 55,000 65,000 70,000

 

BẢNG GIÁ ÁO THUN – GIÁ CHẤT LƯỢNG
(Áp dụng từ ngày 01/10/2019)
CHẤT LIỆU SỐ LƯỢNG ÁO CỔ TRÒN ÁO CỔ TRỤ ÁO CỔ SƠ MI CAO CẤP
 – Cotton 65/35 4 chiều 20-30 100,000 110,000 115,000
 – Cá sấu 65/35 4 chiều 40-50 90,000 100,000 105,000
 – Cá sấu Poli 4 chiều 60-70 80,000 90,000 95,000
 – Cá sấu Thái 4 chiều 80-120 75,000 85,000 90,000
  130-200 70,000 80,000 85,000
  300-500 65,000 75,000 80,000
BẢNG GIÁ ÁO THUN – GIÁ CAO CẤP
(Áp dụng từ ngày 01/10/2019)
CHẤT LIỆU SỐ LƯỢNG ÁO CỔ TRÒN ÁO CỔ TRỤ ÁO CỔ SƠ MI CAO CẤP
 – Cotton 100% 4 chiều 20-30 120,000 130,000 135,000
 – Cá sấu 100% 4 chiều 40-50 110,000 120,000 125,000
  60-70 100,000 110,000 115,000
  80-200 90,000 100,000 105,000
  200-500 80,000 90,000 95,000
CATTALOGE MÀU VẢI COTTON 100% 4 CHIỀU